“Deze Nieuwe Denkers Staan Midden in de Maatschappij”

interview Trouw met jonge filosofen

Drie van de jonge filosofen die op 27 oktober op het Brainwash Festival optraden, werden van te voren geïnterviewd door dagblad Trouw (23 oktober 2018).

“Kunnen filosofen helpen bij maatschappelijke problemen als depressie, kindersterfte en religiefobie?””, vraagt Trouw aan het begin van het artikel, en stelt: “Drie nieuwe promovendi bewijzen van wel.” De drie geïnterviewde jonge filosofen vertelden zowel in Trouw als op het Brainwash Festival over hun promotieonderzoek, dat ze in het afgelopen jaar afgerond hadden. Op deze site is ook een interview met hen te vinden. Het ging om: